Liisa Korpela - 4

Liisa Korpela

Ehdokkaan esittely

Olen reilu kuusikymppinen maaseutuyrittäjä, päätuotantosuuntana mehiläistarhaus, koulutukseltani metsänhoitaja ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri.
Syntyperäinen kärköläläinen. Parikymmentä vuotta asumista muualla kuin Kärkölässä. Avioliitossa, kolme aikuista lasta ja kolme reipasta lastenlasta.
Kunnanvaltuutettuna olen ollut vuodesta 1992 ja kirkkovaltuutettuna vuodet 1990-2016, toiminut myös kunnanhallituksessa ja eri lautakunnissa.
Luottamustoimia Keskusta-puolueessa on ollut kunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Olen Keskustan Kärkölän kunnallisjärjestön puheenjohtaja.
Lisäkokemusta ja näkemystä yhteisten asioiden hoitoon ovat tuoneet myös luottamustoimet eri metsäalan järjestöissä, joissa olen saanut vaikuttaa.
Karjalainen seuratoiminta paikallisella sekä piiri- että liittotasolla on rakas harrastus.
- Pidän valokuvaamisesta ja lukemisesta - ja ennen kaikkea lastenlasten kanssa puuhastelusta.

Kotikylä

Koukunmaa, Metsä-Marttila

Vaaliteemat

Sisulla ja sydämellä Kärkölän, kärköläläisten, yrittäjyyden ja ympäristön parhaaksi! Taloudelliset seikat eivät saa syrjäyttää inhimillisiä arvoja. Peruspalveluiden - terveys- ja sosiaaalipalveluiden sekä koulutuksen - saatavuus on turvattava lähipalveluina omassa kunnassa. Omasta terveysasemasta on pidettävä kiinni Tämä on tärkeää, vaikka SOTE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyykin leveämmille hartiolle maakunnan vastuulle Oivasta. Itsenäinen kunta on kuntalaisen paras turva.
Saumaton yhteistyö kodin, koulun ja terveydenhuollon välillä on tärkeää, etteivät lapset ja nuoret syrjäytyisi. Ikäihmisten palveluiden järjestämisessä on tärkeää heidän omien tarpeidensa ja toiveidensa huomioiminen, eivät valtakunnalliset standardit ja ohjeistukset; ei liian heikkokuntoisia kotihoitoon vastoin omaa tahtoa. -Ikääntyvää veteraanisukupolvea ei tule unohtaa.
Tavoitteena tulee olla muuttovoittoinen, elinvoimainen ja asukasystävällinen Kärkölän kunta, jossa asukkaat voivat työskennellä, viihtyä ja harrastaa mieleisiään asioita!
© 2017 Kärkölän keskusta