Raila Lindholm - 7

Raila Lindholm

Esittely

Olen 48-vuotias sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Työskentelen osastonhoitajana Hollolan vuodeosastolla. Perheeseeni kuuluu yrittäjämies ja kolme kouluikäistä lasta ja koira.
Olen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan jäsen sekä yhtenäiskoulun johtokunnan puheenjohtaja. Keskustan Kärkölän kunnallisjärjestössä toimin sihteerinä sekä olen Keskustan Päijät-Hämeen piirihallituksen jäsen.

Kotikylä

Kirkonkylä

Vaaliteemat

Omat vaaliteemani korostavat huolenpitoa huomennakin. Lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten huolenpito tulee toteuttaa lähipalveluina yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Esimerkkinä tästä on Järvelän terveysasema, josta palvelua saavat kaikenikäiset kuntalaiset. Terveysaseman säilymisestä ja sen toimivuudesta on huolehdittava tulevaisuudessakin, jotta palvelut säilyvät lähellä.
Nuorison hyvinvointi tulee olla merkittävässä roolissa päätöksenteossa. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja niiden ennaltaehkäisy, opiskelun tukeminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen tulee mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyönä ja resurssien kohdentamisena.
Erityinen huomio tulee mielestäni kiinnittää ikäihmisten palveluihin. Niitä tulee lisätä ja tehostaa, jotta jokainen kotona asuva saa tarvitsemansa avun ja saa nauttia omassa kodissa asumisesta mahdollisimman pitkään. Jos omassa kodissa asuminen ei tuenkaan turvin enää onnistu, on kunnassamme tarjolla palveluasumista. Tämä palvelu tulee säilyttää ja mahdollistaa ikäihmisten asuminen tutussa ympäristössä oman kunnan alueella.

© 2017 Kärkölän keskusta